Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Kistérségünkről Népesség
Bekezdések

Népesség

A térség 1960-90 között a nagy népességvesztők közé tartozott a megyén belül, harminc év alatt 20%-kal csökkent a népesség száma, de van olyan falu (Árpás) mely a népességének majdnem 50%-át veszítette el ezen idő alatt. A munkaképes korúak elvándorlása, majd részben ennek a természetes szaporodás csökkenése felerősítette az elöregedés és a népességerózió folyamatát.

 

Sajnos nemcsak a kis-és aprófalvak veszítettek népességükből, hanem még Tét is. 1960 és 1990 között mintegy 600 fővel csökkent, melynek nagyobbik hányadát az elvándorlás okozta. Az átlagos településnagyság 1018 fő/település. A tízéves időszakban a kistérség népességszáma alig változott, 1993-ban 19 124, 2003-ban 19 349 fő. Örvendetes, hogy a kistérség a népesség számát, ha csekély mértékben is, de növelni tudta. Ez az egyes településekre is igaz, még a törpe és aprófalvak lakosságszáma is stagnál, ami reményt ad, és talán az eltartó képesség javulására utal. A térség vándorlási különbözete 1990-től pozitív, amivel ellensúlyozni képes a természetes fogyás révén kialakult népességcsökkenést. A tizenkilenc település között az egyetlen kisváros Tét, melynek lakosságszáma 4077 fő. Egy törpe faluja van a térségnek ez Mérges, melynek a lakosságszáma 94 fő. Öt település lélekszáma 100 és 500 között van, ezek a kistérség aprófalvai, Árpás, Bodonhely, Kisbabot, Rábaszentmiklós és Sobor. Egyetlen település van, Győrszemere, amelynek lakónépessége 2003-tol átlépte a 3000 fős küszöböt, népessége az utóbbi tíz évben folyamatosan nő, ami főútvonal menti fekvésével és Győrhöz való közelségével magyarázható. A kistérségben az aktív népesség (18-60év) aránya körülbelül 55%. Sajnos a 60 év felettiek aránya magasabb a megyei átlagnál, mivel nem tűnt el nyom nélkül a 60-as és 70-es évtized elvándorlási folyamata. Az idősek aránya, szemben a megyei 18% körüli értékel, körülbelül 25%-os, jellemző, hogy a 83-as főúttól távolabb lévő falvakban magasabb, különösen Árpás, Mórichida, Csikvánd, Rábaszentmiklós és Szerecseny településeken. Összefoglalóan megállapítható, hogy a térség tengelyén, azaz a 83-as út mentén elhelyezkedő települések képesek növelni népességüket, de a periférikus helyzetükben is lassult a fogyás.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek