Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Kistérségünkről Műszaki infrastruktúra
Bekezdések

Műszaki infrastruktúra

A kistérség műszaki infrastruktúrája az utóbbi évtizedben sokat változott. A 90-es években országszerte elkezdődtek azok az infrastrukturális fejlesztések, melyek víz- szennyvíz- és telefonhálózat hiányára vagy bővítésére szolgáltak.

A téti szennyvíztelep 

Tét és környéke infrastrukturális szempontból nem tartozik szerencsés térségek közé. A rendszerváltást követő első őt évben, egészen 1995-ig nem voltak meghatározó fejlesztések a térség életében. A villamos energia tekintetében a kistérség 100 %-os ellátottnak tekinthető, még a külterületi lakott helyeket is beleértve. Téten már 1925-ben megkezdődőt a villamosítás. Most már a fő kérdés a közterületek minél jobb minőségű megvilágítása lehet. Az 1980-as évek elején 1984-ig a megye falvaiban a lakossági vízművekkel való ellátottság 38%-os volt. A társulási törvény adta keretek lehetővé tették a közműves vízellátási program beindítását, a törpe vízművek kialakítását, s ennek eredményeképpen 1990-re a megyében 16 település kivételével kiépült a vezetékes ivóvízrendszer. Mára Sokoróalja valamennyi településében biztosított az egészséges ivóvíz a közüzemi vízvezeték-hálózaton keresztül. Ma már nem a vezeték megléte fontos, hanem az, hogy a lakások milyen arányban kötnek rá. Ez az érték a térségben 90% körüli, de van település, például Árpás ahol 100%-ot eléri. Országosan a legnagyobb problémát a közműolló mértéke jelenti, azaz a víz- és csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya. Megfigyelhető, hogy ahol a "csapból folyik a víz", ott a fogyasztás megugrik, de ott, ahol a szennyvíz elvezetése nem megoldott, a talaj elszennyeződése várható. Sajnos a szennyvíz- csatornahálózat kiépítése átlagosan mintegy tíz éves késéssel indult el a térség falvaiban, és még ma sincs mindenütt kiépítve. Hiányzik a csatornahálózat Tényőn, Győrszemerén és Csikvándon. Az elmúlt években megoldódott Gyarmaton, Árpáson, Mórichidán és Rábaszentmiklóson is. A kistérségben Téten működik egy szennyvíztisztító-telep, mely Tét, Felpéc, Gyömöre, Kajárpéc, Szerecseny és Sokorópátka szennyvizét tisztítja.

A kistérség egész területén a gázhálózat kiépítése az elmúlt évtizedre tehető, mára a gázvezetékre kapcsolódó lakások aránya folyamatosan emelkedik, jelenleg 34%. Azokon a településeken a legmagasabb, ahol a beruházás már korábban megtörtént, Győrszemerén, Téten és Gyarmaton. A vezetékes telefon tekintetében is a 90-es évtized hozott átütő eredményt, de ez nem csak erre a kistérségre, hanem országosan is igaz. A vezetékes telefon ellátottság a térségben magas, a lakások 73%-ban van bekapcsolva a fővonal. A kistérség peremterületein, illetve a kisebb falvakban, mint Csikvándon, és Szerecsenyben a Matáv rádió-telefonos rendszert épített ki, amely sok tekintetben nem teljes értékű szolgáltatás, különösen a fax és a rendkívül fontos internetkapcsolat működése esetében, pedig ez utóbbi hozzátartozik a rurális területek verseny-, népességmegtartó-és vonzó képességéhez. A kommunális hulladék szervezett gyűjtése mindenütt megoldott. Remélhetően legkésőbb az évtized végére eljutunk oda, hogy ezek a műszaki infrastrukturális elemek valamennyi településen jelen lesznek.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek