BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Sor-

szám

 • Bizonylat megnevezése

  • Bizonylat száma, jele

Album gyűjte-mény száma

1.

ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT Immateriális javakról

B.Sz.ny. 11-69. r.sz.

001.

2.

IMMATERIÁLIS JAVAK egyedi nyilvántartó lapja

B.Sz.ny. 11-76. r.sz.

002.

3.

ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT épületekről és egyéb építményekről

B.Sz.ny. 11-45/új. r.sz.

003.

4.

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYCSÖKKENÉSI BIZONYLATA értékesítés és hiány elszámolására

B.Sz.ny. 11-56/új.r.sz.

004.

5.

ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK egyedi nyilvántartó lapja

B.Sz.ny. 11-63/új.r.sz.

005.

7.

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK (műszaki és egyéb berendezések, gépek, felszerelések, járművek) egyedi nyilvántartó lapja

B.Sz.ny. 11-64. r.sz.

007.

8.

Kis értékű (100.000 Ft alatti) tárgyi eszközök nyilvántartó lapja

008.

9.

Kis értékű (100.000Ft alatti) vagyoni értékű jogok és szellemi termékek nyilvántartó lapja

009.

10.

ÜZEMBE HELYEZÉSI OKMÁNY

T.1996/c. r.sz.

010.

11.

Tárgyi eszközök naplója

011.

12.

Tárgyi eszközök analitikus forgalmi naplója

012.

13.

Betétlap tartozékok felsorolása

B.Sz.ny. 11-47/új.r.sz.

013.

14.

TÁRGYI ESZKÖZÖK átadás-átvételi bizonylata GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEN BELÜL

B.Sz.ny. 11-66/új.r.sz.

014.

15.

Tárgyi eszköz átadás-átvételi bizonylata gazdálkodó szervezetek között

B.Sz.ny. 11-67. r.sz.

015.

16.

Tárgyi eszközök leltározási egységenkénti (körzetenkénti) nyilvántartó lapja

B.Sz.ny. 11-68/új.r.sz.

016.

17.

Tárgyi eszközök számtörzskönyve

B.Sz.ny. 11-57/új.r.sz.

017.

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT

immateriális javakról

B.Sz.ny. 11-69.r.sz.

(25 x 4 lapos tömb)

Album sorszáma:

001

 • Megjegyzés:

Szigorú számadású nyomtatvány!

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Állományba vételi bizonylatot minden esetben ki kell tölteni, ha az immateriális javak állománya növekszik. A növekedés jogcímét fel kell tüntetni.

A bizonylat négy példányát átírással kell kitölteni.

A 2. 3. példányt a számlához kell csatolni

  • Kitöltés

helye:

Nyilvántartásba vétel helye

Ideje:

beszerzéskor

Kitöltésért felelős:

intézménynél kijelölt dolgozó

Kiállítandó példányszám:

4 példányban

  • Bizonylat

útja:

1. példány raktári (munkahelyi)

2. példány analitikus nyilvántartás

3. példány főkönyvi könyvelés

4. példány irattár

sorszámozása:

előre sorszámozott

Bizonylat megőrzés

helye:

tárolási helyén

módja:

iratgyűjtőben

ideje:

10 év


0x08 graphic

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

IMMATERIÁLIS JAVAK egyedi nyilvántartó lapja

(két oldalas)

B.Sz.ny. 11-76.r.sz.

Album sorszáma:

002

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

A nyilvántartó lapot átírásos eljárással kell vezetni. A nyilvántartó lapok alá helyezett naplókat főkönyvi számlánként kell megnyitni és vezetni.

A nyilvántartó lapra minden értékváltozást fel kell vezetni.

December 31-én minden évben le kell zárni.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartás helye

Ideje:

használatba adáskor

Kitöltésért felelős:

analitikus nyilvántartó

Kiállítandó példányszám:

1 példányban

  • Bizonylat

útja:

a nyilvántartó helyen marad

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtő

ideje:

megszűnéséig

0x01 graphic

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

ÁLLOMÁNYBA VÉTELI BIZONYLAT

épületek és egyéb építményekről

B.Sz.ny. 11-15/új.r.sz.

(24 x 4 lapos tömb)

Album sorszáma:

003

 • Megjegyzés:

Szigorú számadású nyomtatvány!

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Az állományba vételi bizonylatot az üzembe helyezés időpontjában és ennek az időpontnak a feltüntetésével a rendszeres használatba vételkor - az épület, építmény - aktiválásakor kell kiállítani.

A bizonylatot átírással kell kitölteni.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartás helye

Ideje:

használatbavétel időpontjában

Kitöltésért felelős:

intézménynél kijelölt dolgozó

Kiállítandó példányszám:

4. példány

  • Bizonylat

útja:

1. példány vagyonkezelő

2. példány analitikus nyilvántartás

3. példány főkönyvi könyvelés

4. példány irattár

sorszámozása:

előre sorszámozott

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtő

ideje:

10 év

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYCSÖKKENÉSI BIZONYLATA értékesítés és hiány elszámolására

B.Sz.ny. 11-56/új.r.sz.

(24 x 4 lapos tömb)

Album sorszáma:

004

 • Megjegyzés:

Szigorú számadású nyomtatvány!

Bizonylat kezelése, kitöltése:

A bizonylatot a tárgyi eszközök állományának csökkenésekor

- selejtezés

- leltári hiány

- értékesítés

esetén kell kiállítani. A 4 példányt átírással kell kitölteni.

A kitöltés alapbizonylatai: - selejtezési jegyzőkönyv

- leltározási jegyzőkönyv

- értékesítés esetén a számla

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartó hely

Ideje:

használatból történő kivonáskor

Kitöltésért felelős:

az intézménynél kijelölt dolgozó

Kiállítandó példányszám:

4 példány

  • Bizonylat

útja:

1. példány munkahely (raktár)

2. példány analitikus nyilvántartás

3. példány főkönyvi könyvelés

4. példány irattár

sorszámozása:

előre sorszámozott

Bizonylat megőrzés

helye:

lefűzési helyén

módja:

iratgyűjtő

ideje:

10 év

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

ÉPÜLETEK ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK egyedi nyilvántartó lapja

(két oldalas)

B.Sz.ny. 11-63/új.r.sz.

Album sorszáma:

005

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Az épület nyilvántartási lapot az üzembe helyezés időpontjában és ennek az időpontnak a feltüntetésével a rendszeres használatba vételkor kell megnyitni, kiállítani. A kiállítás alapját az állományba vételi bizonylat adatai vagy az üzembe helyezési jegyzőkönyv, illetve ezek mellékletét képező dokumentációk képezik.

December 31-én minden évben le kell zárni.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartó hely

Ideje:

üzembe helyezés időpontja

Kitöltésért felelős:

az intézményben kijelölt dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtő

ideje:

megszűnésig

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

BERUHÁZÁSOK, TÁRGYI ESZKÖZÖK

(műszaki és egyéb berendezések, gépek, felszerelések, járművek) egyedi nyilvántartó lapja

(két oldalas)

B.Sz.ny. 11-64.r.sz.

Album sorszáma:

007

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

A bizonylati szabályzat II/ 1.3.5. pontja szerint.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartó hely

Ideje:

beruházás kezdési időpontja

Kitöltésért felelős:

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtő

ideje:

megszűnésig

0x01 graphic

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Kis értékű (100.000 Ft alatti) tárgyi eszközök

nyilvántartó lapja

Album sorszáma:

008

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

A számviteli politikában meghatározott kis értékű tárgyi eszközökről kell kiállítani.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartó hely

Ideje:

beszerzéskor, használatbavételkor

Kitöltésért felelős:

az intézménynél kijelölt dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtő

ideje:

megszűnéstől számított 8 év

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Kis értékű (100.000 Ft alatti) vagyoni értékű jogok és szellemi termékek

nyilvántartó lapja

Album sorszáma:

009

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

A számviteli politikában meghatározott kis értékű tárgyi eszközökről kell kiállítani.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartó hely

Ideje:

beszerzéskor, használatbavételkor

Kitöltésért felelős:

az intézménynél kijelölt dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtő

ideje:

megszűnéstől számított 8 év

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

ÜZEMBE HELYEZÉSI OKMÁNY

(két oldalas)

T.1996/c.r.sz.

Album sorszáma:

010

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

A bizonylati szabályzat II/ 1.3.2. pontja szerint.

A kiállított okmányt iktatni kell.

  • Kitöltés

helye:

üzembe helyezési eljárás során

Ideje:

üzembe helyezési eljárás napján

Kitöltésért felelős:

az intézménynél kijelölt dolgozó

Kiállítandó példányszám:

3 példányban

  • Bizonylat

útja:

1. példány vagyonkezelő

2. példány analitikus nyilvántartás

3. példány irattár

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó, irattár

módja:

iratgyűjtő

ideje:

8 év

0x01 graphic

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Tárgyi eszközök naplója

Album sorszáma:

011

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Minden év elején meg kell nyitni.

December 31-én le kell zárni.

A kitöltésre vonatkozó részletes leírást a bizonylati szabályzat II/1.3. pontja és alpontjai tartalmazzák.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartó hely

Ideje:

minden év január 1.

Kitöltésért felelős:

az intézménynél kijelölt dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtő

ideje:

8 év

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Tárgyi eszközök analitikus forgalmi naplója

Album sorszáma:

012

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Minden év elején meg kell nyitni.

December 31-én le kell zárni.

A kitöltésre vonatkozó részletes leírást a bizonylati szabályzat II/1.3. pontja és alpontjai tartalmazzák.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartó hely

Ideje:

minden év január 1.

Kitöltésért felelős:

az intézménynél kijelölt dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtő

ideje:

8 év

0x01 graphic

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Betétlap tartozékok felsorolása

B.Sz.ny. 11-47/új.r.sz.

(50 lapos tömb)

Album sorszáma:

013

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

A kitöltésre vonatkozó előírásokat a bizonylati szabályzat tartalmazza.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartó hely

Ideje:

egyedi nyilvántartó lappal együtt

Kitöltésért felelős:

Kiállítandó példányszám:

1 példány (vagy kettő)

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtő

ideje:

megszűnésig

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

TÁRGYI ESZKÖZÖK átadás-átvételi bizonylata GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEN BELÜL

(két oldalas)

B.Sz.ny. 11-66/új.r.sz.

(25 x 4 lapos tömb)

Album sorszáma:

014

 • Megjegyzés:

Szigorú számadású nyomtatvány!

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Ezt a bizonylatot kell kiállítani minden olyan esetben, amikor a tárgyi eszközök elhelyezésében változás következik be.

A tárgyi eszközök átadás-átvételét utalványozni kell.

Az áthelyezés igazolásául az átadó és átvevő dolgozójának is alá kell írni.

  • Kitöltés

helye:

az átadást végző körzet

Ideje:

átadás-átvétel időpontja

Kitöltésért felelős:

Kiállítandó példányszám:

4 példány

  • Bizonylat

útja:

1. példány analitikus nyilvántartás

2. példány átvevő

3. példány átadó

4. példány tömbben marad

sorszámozása:

előre sorszámozott

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtő

ideje:

10 év

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Tárgyi eszközök átadás-átvételi bizonylata gazdálkodó szervezetek között

(két oldalas)

B.Sz.ny. 11-67.r.sz.

Album sorszáma:

015

 • Megjegyzés:

Szigorú számadású nyomtatvány!

Bizonylat kezelése, kitöltése:

A tárgyi eszközök más gazdálkodó szerv részére történő

- értékesítés ellenében vagy

- térítés nélküli

átadás alkalmával kell kiállítani.

  • Kitöltés

helye:

átadó intézmény

Ideje:

átadás-átvétel időpontja

Kitöltésért felelős:

Kiállítandó példányszám:

4 példány

  • Bizonylat

útja:

1.-2. példány átadó intézmény

3.-4. példány átvevő intézmény

sorszámozása:

előre sorszámozott

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartási hely

módja:

iratgyűjtő

ideje:

8 év


Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Tárgyi eszközök leltározási egységenkénti (körzetenkénti) nyilvántartó lapja

(két oldalas)

B.Sz.ny. 11-68/új.r.sz.

Album sorszáma:

016

 • Megjegyzés:

Szigorú számadású nyomtatvány!

Bizonylat kezelése, kitöltése:

A tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó lap felfektetésével egyidejűleg kell kiállítani.

A hátoldalon fel kell sorolni a tartozékokat, és az ez alatt lévő rovatokban a leltározások megtörténtét kell feltüntetni.

A nyilvántartó lap követi a tárgyi eszköz mozgását.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartó hely

Ideje:

használatba vételkor

Kitöltésért felelős:

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

mindig a leltározási körzetben kell tartani

sorszámozása:

Bizonylat megőrzés

helye:

a tárgyi eszköz leltározási körzetben

módja:

iratrendezőbe fűzve

ideje:

megszűnésig

0x01 graphic

0x01 graphic

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Tárgyi eszközök számtörzskönyve

B.Sz.ny. 11-57/új.r.sz.

(100 lapos füzet)

Album sorszáma:

017

 • Megjegyzés:

Szigorú számadású nyomtatvány!

Bizonylat kezelése, kitöltése:

A tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapjairól kell az adatokat a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg feltüntetni.

Használatba vétel előtt hitelesíteni kell !

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartó hely

Ideje:

változás esetén

Kitöltésért felelős:

Kiállítandó példányszám:

1 példányban

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartás helye

sorszámozása:

előre sorszámozott

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó helye

módja:

nyilvántartó lapokkal

ideje:

8 évig


0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic


0x01 graphic

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Raktári nyilvántartólap

B.Sz.ny. 12-151.r.sz.

Album sorszáma:

105

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat II/ 2.2.5. pontja szerint.

  • Kitöltés

helye:

raktár

Ideje:

nyilvántartásba vételkor

Kitöltésért felelős:

raktáros

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

raktár

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

raktár

módja:

raktári polcon (rekeszben)

ideje:

8 év

0x01 graphic


0x01 graphic

0x01 graphic


0x01 graphic


0x01 graphic

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Értékhatáros-eszközök munkahelyi

(munkavállalói) nyilvántartása

B.Sz.ny. 12-172/a.r.sz.

Album sorszáma:

111

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat II/ 2.3.1. pontja szerint.

  • Kitöltés

helye:

központi nyilvántartó

Ideje:

változás esetén

Kitöltésért felelős:

Kiállítandó példányszám:

2 példány

  • Bizonylat

útja:

1. példány központi nyilvántartó

2. példány a dolgozó (munkahely)

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

központi nyilvántartó, dolgozó

módja:

iratgyűjtő

ideje:

megszűnésig

0x01 graphic


Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Munkaruha nyilvántartó lap

B.Sz.ny. 12-179.r.sz.

Album sorszáma:

112

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

A nyilvántartó lapot személyre szólóan kell vezetni.

Részletes leírást a bizonylati szabályzat II/2.3.3. pontja tartalmaz.

  • Kitöltés

helye:

központi nyilvántartó

Ideje:

munkaruha kiadás napja

Kitöltésért felelős:

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

központi nyilvántartó

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

központi nyilvántartó

módja:

iratgyűjtő

ideje:

megszűnésig

0x01 graphic

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Egyéni munkaruházati jegyzék

B.Sz.ny. 12-180.r.sz.

Album sorszáma:

113

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

A nyilvántartást a dolgozó kapja meg. Részletes leírást a bizonylati szabályzat II/2.3.3./b. pontja tartalmaz.

  • Kitöltés

helye:

központi nyilvántartó

Ideje:

munkaruha kiadáskor

Kitöltésért felelős:

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

dolgozó

sorszámozása:

Bizonylat megőrzés

helye:

dolgozó

módja:

ideje:

megszűnésig

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Étkezők nyilvántartása I.

B.Sz.ny. 318-200.r.sz.

Album sorszáma:

201

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat II/3. pontja szerint.

Minden hónapban újat kell felfektetni !

  • Kitöltés

helye:

élelmezési üzem (konyha)

Ideje:

folyamatos

Kitöltésért felelős:

élelmezésvezető

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

élelmezésvezető

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

élelmezési üzem

módja:

iratgyűjtőbe lefűzve

ideje:

8 év

0x01 graphic


0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

 • Sor-szám

 • Bizonylat megnevezése

 • Bizonylat száma, jele

 • Album gyűjte-mény száma

 • 10.

 • Bevételi pénztárbizonylat

 •  

 • 310.

 • 11.

 • Kiadási pénztárbizonylat

 •  

 • 311.

 • 12.

 • Kimutatás a különféle pénzfelvételekről

 •  

 • 312.

 • 13.

 • Napi pénztárjelentés

 • B.Sz.ny.13-24/új.r.sz.

 • 313.

 • 19.

 • Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása

 • B.Sz.ny. 13-135.r.sz.

 • 319.

 • 20.

 • Meghatalmazás (egyszeri alkalomra)

 • B.Sz.ny. 18-21.r.sz.

 • 320.

 • 21.

 • Meghatalmazás (többszöri alkalomra)

 • B.Sz.ny. 18-22.r.sz.

 • 321.

 • 22.

 • Átutalási megbízás

 • PF.1.

 • 322.

 • 23.

 • "Azonnali" beszedési megbízás

 • PF.3.

 • 323.

 • 24.

 • Pénzintézeti postautalványok feladójegyzéke

 •  

 • 324.

 • 25.

 • Pénzintézeti postautalvány

 •  

 • 325.

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Részvény egyedi nyilvántartó lap

Album sorszáma:

301

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat 1.7. pontja szerint. A nyilvántartó lapra minden értékváltozást fel kell vezetni.

December 31-én minden évben le kell zárni.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartás helye

Ideje:

beszerzéskor

Kitöltésért felelős:

megbízott dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtőben

ideje:

megszűnéstől számított 8 év

0x01 graphic

0x01 graphic
BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Kötvény egyedi nyilvántartó lap

Album sorszáma:

302

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat 1.7. pontja szerint. A nyilvántartó lapra minden értékváltozást fel kell vezetni.

December 31-én minden évben le kell zárni.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartás helye

Ideje:

beszerzéskor

Kitöltésért felelős:

megbízott dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példányban

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

pénztár

módja:

iratgyűjtőbe

ideje:

megszűnéstől számított 8 év

0x01 graphic

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Befektetési jegy egyedi nyilvántartó lap

(két oldalas)

Album sorszáma:

303

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat 1.7. pontja szerint. A nyilvántartó lapra minden értékváltozást fel kell vezetni.

December 31-én minden évben le kell zárni.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartás helye

Ideje:

beszerzéskor

Kitöltésért felelős:

megbízott dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példányban

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtőbe

ideje:

megszűnéstől számított 8 év

0x01 graphic

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Egyéb értékpapír egyedi nyilvántartó lap

(két oldalas)

Album sorszáma:

304

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat 1.7. pontja szerint. A nyilvántartó lapra minden értékváltozást fel kell vezetni.

December 31-én minden évben le kell zárni.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartás helye

Ideje:

beszerzéskor

Kitöltésért felelős:

megbízott dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példányban

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtőbe

ideje:

megszűnéstől számított 8 év

0x01 graphic

0x01 graphic

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Befektetett pénzügyi eszközök (eladásra vásárolt értékpapírok analitikus nyilvántartása)

Album sorszáma:

305

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat 1.7. pontja szerint. A nyilvántartó lapra minden értékváltozást fel kell vezetni.

December 31-én minden évben le kell zárni.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartás helye

Ideje:

beszerzéskor

Kitöltésért felelős:

megbízott dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példányban

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtőbe

ideje:

megszűnéstől számított 8 év

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Kötvények, értékpapírok analitikus nyilvántartása

Album sorszáma:

306

 • Megjegyzés:

Szigorú számadású nyomtatvány!

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat 1.7. pontja szerint. A nyilvántartó lapra minden értékváltozást fel kell vezetni.

December 31-én minden évben le kell zárni.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartás helye

Ideje:

beszerzéskor

Kitöltésért felelős:

megbízott dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példányban

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtőbe

ideje:

megszűnéstől számított 8 év

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Adott kölcsönök analitikus nyilvántartása

Album sorszáma:

307

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat 1.7. pontja szerint. A nyilvántartó lapra minden értékváltozást fel kell vezetni.

December 31-én minden évben le kell zárni.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartás helye

Ideje:

beszerzéskor

Kitöltésért felelős:

megbízott dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példányban

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtőbe

ideje:

megszűnéstől számított 8 év

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Tőkejövedelmek nyilvántartása

Album sorszáma:

308

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat 1.7. pontja szerint. A nyilvántartó lapra minden értékváltozást fel kell vezetni.

December 31-én minden évben le kell zárni.

  • Kitöltés

helye:

nyilvántartás helye

Ideje:

beszerzéskor

Kitöltésért felelős:

megbízott dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példányban

  • Bizonylat

útja:

nyilvántartó hely

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtőbe

ideje:

megszűnéstől számított 8 év

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Munkalap befektetések értékeléséhez

Album sorszáma:

309

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat 1.7. pontja szerint.

  • Kitöltés

helye:

feldolgozás helye

Ideje:

értelemszerűen

Kitöltésért felelős:

megbízott dolgozó

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

sorszámozása:

Bizonylat megőrzés

helye:

nyilvántartó hely

módja:

iratgyűjtőbe

ideje:

megszűnéstől számított 8 év

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Bevételi pénztárbizonylat

B.Sz.ny. 318-100/A/N.r.sz.

(25 x 3 lapos tömb)

Album sorszáma:

310

 • Megjegyzés:

Szigorú számadású nyomtatvány!

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat II/4.1. pontja szerint.

Használatba vétel előtt hitelesíteni kell!

  • Kitöltés

helye:

pénztár

Ideje:

pénztári befizetéskor

Kitöltésért felelős:

pénztáros

Kiállítandó példányszám:

3 példány

  • Bizonylat

útja:

1. példány könyvelés

2. példány befizető

3. példány tömbben marad

sorszámozása:

előre sorszámozott

Bizonylat megőrzés

helye:

pénztár

módja:

iratgyűjtőben

ideje:

8 év

0x01 graphic

BIZONYLATI TÖRZSLAP

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Kiadási pénztár bizonylat

B.Sz.ny. 318-101/N.r.sz.

(25 x 2 lapos tömb)

Album sorszáma:

311

 • Megjegyzés:

Szigorú számadású nyomtatvány!

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat II/4.1. pontja szerint.

Használatba vétel előtt hitelesíteni kell !

  • Kitöltés

helye:

pénztár

Ideje:

pénztári kifizetéskor

Kitöltésért felelős:

pénztáros

Kiállítandó példányszám:

2 példány

  • Bizonylat

útja:

1. példány könyvelés

2. példány tömbben marad

sorszámozása:

előre sorszámozott

Bizonylat megőrzés

helye:

pénztár

módja:

iratgyűjtőbe

ideje:

8 év

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Kimutatás a különféle pénzfelvételekről

Album sorszáma:

312

 • Megjegyzés:

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat II. 4/1. pontja szerint.

  • Kitöltés

helye:

pénztár

Ideje:

ki- és befizetéskor

Kitöltésért felelős:

pénztáros

Kiállítandó példányszám:

1 példány

  • Bizonylat

útja:

sorszámozása:

folyamatos oldalszámozás

Bizonylat megőrzés

helye:

pénztár

módja:

iratgyűjtőbe lefűzve

ideje:

megszűnéstől számított 8 év

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Időszaki pénztárjelentés

(két oldalas)

B.Sz.ny. 13-20/új.r.sz.

(25 x 2 oldalas tömb)

Album sorszáma:

313

 • Megjegyzés:

Szigorú számadású nyomtatvány!

Bizonylat kezelése, kitöltése:

Bizonylati szabályzat II/4.1. pontja szerint.

Használatba vétel előtt hitelesíteni kell!

  • Kitöltés

helye:

pénztár

Ideje:

ki- és befizetéskor

Kitöltésért felelős:

pénztáros

Kiállítandó példányszám:

2 példány

  • Bizonylat

útja:

1. példány könyvelés

2. példány tömbben marad

sorszámozása:

előre sorszámozott

Bizonylat megőrzés

helye:

pénztár

módja:

iratgyűjtőbe lefűzve

ideje:

8 év

0x01 graphic

0x01 graphic

Bizonylat megnevezése, száma, jele:

Pénztárzárás

(két oldalas)