Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Bekezdések

Eü-i állapot PPT

téti kistérség lakosságának egészségi állapota_rövid.ppt — Microsoft PowerPoint presentation, 2175Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
A Téti Kistérség lakosságának egészségi állapota
Élveszületések és halálozások számának alakulása a Nyugat-dunántúli Régióban és a Téti Kistérségben 1996-2006 (élveszületés, halálozás/1000 lakosra)
A népesség száma nem és korcsoport szerint a Téti Kistérségben 2003, 2006.
Az öregedési index változása a Téti Kistérségben 1996-2006.
Halandóság nemenkénti változása a 0-X éves lakosság (felső ábra) 0-65 (alsó ábra) körében Magyarországon, a Nyugat-dunántúli régióban és a Téti Kistérségben (1997-2006) SHA/100000 fő
Vezető halálokok súlya a 0-64 és 65-X éves férfiak és nők körében a Téti Kistérségben, 2002-2006.
Rosszindulatú daganatok miatti korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban és a Téti Kistérségben (1997-2006) SHA/100000 fő
Rosszindulatú daganatok miatti korai halálozás férfiak és nők körében a Nyugat-dunántúli Régió kistérségeiben, 2001-2005
Összefoglalás I.
A kistérség lakossága nemcsak a régiós, de az országos átlagnál is markánsabban öregszik.

A férfiaké korai halálozása statisztikailag igazolhatóan 17%-kal magasabb az országos átlagnál.

A férfiak keringésrendszeri betegségek miatti korai halálozása 37%-kal magasabb az országos átlagnál.

Ezen belül a hipertónia és cerebrovascularis betegségek miatti mortalitás az országos átlagot kétszeresen is meghaladja.

A nők légcső, hörgő, tüdő daganatok miatti halálozása 1,3-szorosára, emlődaganatos halálozása közel 2,5-szeresére emelkedett az időszakban.

Szűrhető daganatok miatti halálozásuk 80%-kal emelkedett.

Burkali Bernadett
Farkasné Horváth Gabriella
Dr. Bazsika Erzsébet
Dr. Borcsányi Mónika
Hamburger István
Dr. Menyhárt Ildikó
Parragi Katalin

ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális IntézeteAdat és módszer
Adatforrások KSH, adott évi, megyei évkönyvei
WHO HFA, HFA-MDB adatbázis
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális
Intézetének adatbázisa

Epidemiológiai módszerek
SHA/100. 000 fő – Időbeli változások bemutatására
direkt standardizálás (standard: európai populáció 1976
népességének kormegoszlása)
Kistérségek esetében: 1997-2006. három éves mozgó átlagolás

SHH (2001-2005. és 2002-2006. évek összevont adatai)- Területi egyenlőtlenségek bemutatására
indirekt standardizálás (viszonyítási alap: országos
korspecifikus halálozási arányszámok meghatározott korcsoportos bontás szerint)
A kistérségben az élveszületések aránya megegyezik a régiós átlaggal, a halálozásoké viszont mindvégig meghaladja azt, az utolsó vizsgált évben 19%-kal.Négy év összehasonlításában is szembetűnő a lakosság számának csökkenése a 25 év alattiak körében. A 60 év feletti korosztályokban kiemelkedően magas a női túlsúly.

A régiós átlagnál markánsabb az idős lakosság számának emelkedése.A kistérség lakossága nemcsak a régiós, de az országos átlagnál is markánsabban öregszik.
Míg 2003-ban 112, 65 év feletti lakos jutott 100 gyermekkorúra, addig 2006-ban már 114.A 0-X évesek körében mindkét nem esetében 6%-os mortalitás csökkenés írható le. A férfiak körében bekövetkezett 14%-os korai halálozás csökkenés markánsabb, a nők közt megfigyelhető kedvező változásnál.


A kistérségben élő férfiak halálozása szinte a teljes időszak alatt - mindkét korcsoportban- meghaladja nemcsak a regionális, de az országos átlagot is.A 65 éves kor előtt bekövetkező női halálozások majd 42%-át valamilyen rosszindulatú daganatos megbetegedés okozza, mely egyben vezető halálok is ebben a korcsoportban. A férfiak korai halálozásban közel 12%-kal alacsonyabb a daganatos halálozás haláloki súlya.
Az idős lakosság körében bekövetkezett halálozások 2/3-ad részét a keringési rendszer betegségei okozzák.A korai halandóság területi egyenlőtlenségei férfiak és nők körében a Nyugat-dunántúli régió kistérségeiben, 2001-2005 (SHH)
Kapuvári kistérség
Téti kistérség
A nők korai halálozása statisztikailag igazolhatóan 22%-kal alacsonyabb az országos átlagnál, a férfiaké viszont 17%-kal magasabb annál.Keringési rendszer betegségei miatti korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban és a Téti Kistérségben (1997-2006) SHA/100000 fő
Annak ellenére, hogy a férfiak halálozása 8%-kal csökkent, míg a halálozás relatív kockázata a kiindulási időszakban 10%-kal, a záró időszakban már 30%-kal haladta meg az országos szintet.
A női halálozás 45%-os emelkedés mellett, az országos átlagnál kedvezőbb szintről, azt 20%-kal meghaladóra emelkedett.Keringési rendszer betegségei okozta korai halálozás férfiak és nők körében a Nyugat-dunántúli Régió kistérségeiben, 2001-2005
A női halálozás nem tér el szignifikánsan az országos szinttől, a férfiaké szignifikánsan 37%-kal magasabb annál.Egyes keringési rendszer betegségei okozta korai halálozás időbeli alakulása (SHA) (1997-99/ 2004-06) és a területi egyenlőtlenség az országos átlaghoz képest (SHH) (2002-2006) a Téti Kistérségben
A férfiak keringési rendszer betegségei miatti halálozása, statisztikailag igazolhatóan 25%-kal, meghaladja az országos átlagot. Ezen belül drámai a hipertónia és cerebrovascularis betegségek miatti, országos átlagot kétszeresen meghaladó mortalitás.Az 1999 és 2003 közt bekövetkezett jelentős növekedés ellenére, a férfiak halálozása közel 8%-kal csökkent a teljes időszak alatt, ami valamelyest elmarad a nők körében leírható 12%-os csökkenéstől. A női lakosság korai mortalitása mindvégig az országos átlag alatti.
A 45-59 éves férfiak halálozása enyhe emelkedést mutat.Sem a férfiak országos referencia szint feletti, sem a nők referencia szint alatti mortalitása nem igazolható statisztikailag.0-X éves férfiak és nők halálozása a daganat lokalizációja szerint a Téti Kistérségben 2002-2006.
A férfiak rosszindulatú daganatos halálozásának 29%-át a légcső-, hörgő és tüdő daganatai okozzák, 13%-át a vastag és végbéldaganatok.
A nők rosszindulatú daganatos halálozásának 17-17%-át okozzák az emlő valamint a vastag és végbéldaganatok. A légcső-, hörgő és tüdődaganatok haláloki súlya 11%.Egyes rosszindulatú daganatos megbetegedések okozta korai halálozás időbeli alakulása (SHA) (1997-99/ 2004-06) és a területi egyenlőtlenség az országos átlaghoz képest (SHH) (2002-2006) a Pannonhalmai Kistérségben
Bár a területi egyenlőtlenségek alapján egyik daganatféleség sem mutat országos átlag feletti halálozást, figyelmet érdemel, hogy a nők légcső, hörgő, tüdő daganatok miatti halálozása 1,3-szorosára, emlődaganatos halálozása közel 2,5-szeresére emelkedett az időszakban.
A szűrhető daganatok miatti halálozásuk 80%-os emelkedése, szintén intervenciót igényel.Az emésztőrendszer betegségei ill. az alkoholos májbetegség miatti korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban és a Téti Kistérségben (1997-2006) SHA/100000 fő
A férfiak halálozása az ezredfordulót követően jelentős csökkenést mutat, a teljes időszakra vonatkozóan 44%-os kedvező változás írható le.

Mivel az emésztőrendszeri halálozások túlnyomó többsége alkoholos májbetegség miatt következik be, ezeket együtt mutatjuk be.

Ugyan a teljes időszak alatt, jelentősen csökkent az alkoholos májbetegség okozta halálozás a térségben mindkét nem esetében, kiemelendő, hogy a halálozás szintje mindkét nemben mindvégig az országos szint feletti.


emésztőrendszer betegségei
alkoholos májbetegségAz emésztőrendszer betegségei miatti korai halálozás férfiak és nők körében a Nyugat-dunántúli régió kistérségeiben, 2001-2005
Sem a férfiak sem a nők országos referencia szint feletti mortalitása nem igazolható statisztikailag.Az alkoholos májbetegség miatti korai halálozás férfiak és nők körében a Nyugat-dunántúli régió kistérségeiben, 2001-2005
A férfiak halálozása 53%-kal szignifikánsan meghaladja az országos szintet.Morbiditás és mortalitás külső okai miatti korai halálozás férfiak és nők körében a Téti Kistérségben
A férfiak külső okok miatti halálozása 8%-kal, a nőké 85%-kal csökkent. A női halálozás mindvégig lényegesen az országos és régiós szint alatti, a halálozás relatív kockázata az utolsó vizsgált időszakban az országos átlagnak csupán 20%-a.
Kiemelt kockázatú a férfiak 45-64 éves korcsoportja.

Mindkét nem motoros járműbalesetek miatti halálozása 50%-ot meghaladóan csökkent.
Rizikócsoportnak tekinthető a 30-44 illetve 65 év feletti férfi lakosság.

A férfiak szándékos önártalom miatti korai halálozása 37%-kal emelkedett 10 év alatt, a 45-59 éveseké viszont megötszöröződött. A férfiak korai halálozása az ezredforduló óta tartósan az országos átlagot jelentősen meghaladó.
Dohányzással összefüggésbe hozható korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban és a Téti Kistérségben (1997-2006) SHA/100000 fő
A férfiak halálozása az ezredfordulót követően jelentősen csökkent ugyan, de csupán az utolsó vizsgált időszakra csökkent az országos szint alá.

A női halálozás közel 40%-os emelkedést mutat, aggasztó emellett az is, hogy minden vizsgált korcsoportban a mortalitás emelkedése látszik.Elsődleges prevenció által befolyásolható korai halálozás férfiak és nők körében Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban és a Téti Kistérségben (1997-2006) SHA/100000 fő
A férfiak mortalitásában bekövetkezett kedvező változás eredményeként az időszak végére halálozásuk az országos szint alá csökkent.

A nők halálozása 33%-kal emelkedett, aminek eredményekét az országos szintet közelítő mortalitás mutatkozik.

Az alkoholos májbetegség okozta halálozás mindkét nem esetében, tartósan és jelentősen az országos szint feletti. A férfiak halálozása 53%-kal haladja meg az országos szintet

A 45-59 éves férfiak szándékos önártalom miatti korai halálozása 10 év alatt megötszöröződött. A férfiak korai halálozása az ezredforduló óta tartósan az országos átlagot jelentősen meghaladó.

A férfiak dohányzással összefüggésbe hozható korai halálozása szinte a teljes időszak alatt jelentősen az országos szint feletti, emellett minden női korcsoportban a halálozás emelkedése látszik.

A nők elsődleges prevenció által befolyásolható mortalitása 33%-os növekedést mutat.


Összefoglalás II.Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 

Created with pptHtml
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek