Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Többcélú Társulás Kistérségi Irodaház Helyi Vidékfejlesztési Iroda HVI dokumentumai III. tengely pályázati lehetőségei
Navigáció
Elérhetőség
 
Bekezdések

III. tengely pályázati lehetőségei

UMVP III tengelyes.ppt — Microsoft PowerPoint presentation, 410Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
Falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető támogatások feltételei
Támogatás célja: A támogatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Támogatásra jogosult települése:
5000 fő alatti lakosságszámmal rendelkező vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű települések, továbbá azon települések külterülete, ahol a lakosság minimum 2 %-a él. (kivétel képeznek a budapesti agglomeráció települései, a kistérségi központok és a városi ranggal rendelkező települések)


Támogatás vehető igénybe:

helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek külső felújítására.

a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, illetve az 5. számú mellékletben felsorolt települések területén

alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére.

kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően.
Nem vehető igénybe támogatás a helyi vagy országos védettség alatt nem álló épületek esetében:

önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen gáz hálózat, elektromos hálózat, ivóvíz hálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz- elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére;

az önkormányzatok által a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok - kivéve köztemető - ellátását szolgáló épület fejlesztésére;

az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezésű ingatlan fejlesztésére;

vár és várrom bemutathatóvá tételére, rekonstrukciójára.
Nem vehető igénybe támogatás a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra fejlesztés esetén:

kastélyok, várak kertjeinek, parkjainak fejlesztésére,

Natura 2000 területen megvalósítandó beruházásra,

gyűjteményes növénykertek és történeti kertek rendbetételére,
hordalékok takarítására,

csatorna megtisztítására, rendbetételére, infrastrukturális fejlesztésére.

Az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkező épületen megvalósuló fejlesztésre nem vehető igénybe támogatás.

Támogatás összege 200 000 forintnak megfelelő forintösszeg.

Egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat. Az ügyfél újabb kérelmet kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be.

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a.

Költségvetési szervek esetében a számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

Amennyiben a beruházás piac kialakítására, úgy a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 80 %-a, a hátrányos helyzetű területen megvalósuló ilyen irányú fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 85 %-a.
Amennyiben az épület tulajdonosa természetes személy, az épületet érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70 %-a. Az ügyfélen kívül az egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában lévő épületeken végrehajtott fejlesztés nem támogatható.

A támogatási kérelmet 2008. október 15. és 2008. november 30. között, ezt követően évente
május 1.-május 31.
október 1. – október 31.;
között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon írott formában vagy az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.
Vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltétele
Támogatás célja: vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése. .

Támogatásra jogosult települése:
5000 fő alatti lakosságszámmal rendelkező vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű települések, továbbá azon települések külterülete, ahol a lakosság minimum 2 %-a él. (kivétel képeznek a budapesti agglomeráció települései, a kistérségi központok és a városi ranggal rendelkező települések)


Támogatás vehető igénybe:

helyi vagy országos védelem alatt álló építmények külső felújítására;
építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület vagy épületrész belső felújítására, korszerűsítésére;
építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén, az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására;
építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására;
kapcsolodó zöld felületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására;
kapcsolodó kertítésének kialakításra, felújítására.

a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására
természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására;
természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára;

Támogatás vehető igénybe:

az a) és b) pont alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására:
tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítására;
tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről;

helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére.

Támogatás nem vehető igénybe:

önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen gáz hálózat, elektromos hálózat, ivóvíz hálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz- elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére;

az ingatlan azon belső részének felújítására, átalakítására, illetve ezen ingatlanokban található eszközök beszerzésére, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott, az önkormányzat által kötelezően ellátandó közoktatási, egészségügyi és szociális feladatok, valamint közigazgatási funkciók ellátására szolgál;

lakóépület belső részének felújítására, korszerűsítésére;
Támogatás nem vehető igénybe:

az ingatlan-nyilvántartásban vár megnevezésű ingatlan felújítására, korszerűsítésére;

a Világörökségi Listára felvett helyszín létesítményének felújítására, korszerűsítésére;

az ingatlan-nyilvántartásban kastély megnevezésű ingatlan felújítására, korszerűsítésére;

kizárólag gazdasági funkciót ellátó épületek belső részének felújítására, korszerűsítésére;

Támogatás nem vehető igénybe:

lakóépület, valamint kastély, vár kertjének, parkjának rendbetételére;

az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkező épületen megvalósuló fejlesztésre;

Védett természeti területen, illetve Natura 2000 területen megvalósítandó fejlesztésre;

hordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás).Támogatás mértéke 200 000 euronak megfelelő forint összeg.

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a.

Költségvetési szervek esetében az összes nettó elszámolható kiadás.

Amennyiben az épület tulajdonosa természetes személy, a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70 %-a. Az ügyfélen kívül az egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában lévő épületeken végrehajtott fejlesztés nem támogatható.

Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart.
A támogatási kérelmet 2008. október 15. és 2008. november 30. között, ezt követően évente
május 1.-május 31.;
október 1. – október 31.;

között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon írott formában, vagy az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.


Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltétele
Támogatás célja: a vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása.

Támogatás vehető igénybe az alábbi célterületeken:
a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszálláshelyek és, a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998 (VI. 24.) IKIM rendelet 1. számú mellékletében szereplő, kivétel a kereskedelmi szálláshelyek, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése új szálláshelyek kialakítása;

Támogatás vehető igénybe az alábbi célterületeken:

a vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, és szolgáltatásainak fejlesztése;

szálláshelyhez nem feltétlenül kötött - a vidéki települések természeti erőforrásaira, mezőgazdasági, erdő-, vad-, és halgazdálkodási adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségére, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre, mint vonzerőre épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és marketingje, a foglalkoztatást előmozdító fejlesztése az alábbi területeken

Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadások az alábbiak:

Az általános végrehajtás egyes kérdéseit szabályozó 23/2007 FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 30. §-ában foglaltaknak megfelelő építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet;

A szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló berendezési tárgyak, eszközök;

Infrastrukturális és rekreációs fejlesztések kiépítéséhez kapcsolódó beszerzések;

a horgászati cél esetén árnyékot adó, és a helyi vízgazdálkodási és talajadottságoknak megfelelő fa fajok telepítése;

a szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díja;

a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.

Támogatás mértéke:
200 000 euronak megfelelő foront összeg, kivéve borturizmus ahol a támogatás mértéke 100 000 forintnak megfelelő forint összeg.

A támogatás mértéke, ha az ügyfél:
Természetes személy, mikro, kis-, és középvállalkozás:
a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65 %-a;
egyéb területen az összes elszámolható kiadás 60 %-a;

Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, non-profit szervezet esetén:
amennyiben a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető az összes elszámolható kiadás 100 %-a;
amennyiben a beruházás az ügyfél nem közhasznú tevékenységének ellátásához köthető és hátrányos helyzetű területen valósul meg az összes elszámolható kiadás 65 %-a;
amennyiben a beruházás az ügyfél nem közhasznú tevékenységének ellátásához köthető az összes elszámolható kiadás 60 %-a.

Eszközbeszerzés mértéke nem haladhatja meg az építési és kisléptékű infrastrukturális fejlesztés költségének elszámolható kiadás 30 %-át.

A támogatási kérelmet 2008. október 15. és 2008. november 30. között, ezt követően évente
május 1.-május 31.;
október 1. – október 31;
között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon vagy az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008 (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül írott formában.

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltétele
Támogatás célja: A vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése.

Támogatható tevékenységek, eszközök és az elszámolható költségek:
a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök;
a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, -korszerűsítés, épületgépészet, -kialakítás, -felújítás, -korszerűsítés, új épület kialakítása;
csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.

Támogatás mértéke: 200 000 euronak megfelelő forint összeg.

A támogatás intenzítás:
hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás: 65%;
egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás: 60 %.
Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatási összege nem éri el a 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.
Nem támogatható azon mikrovállakozás fejlesztése, mely vállalkozás árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenyégből származik.

Az ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés esetén legfeljebb 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás igényelhető.

A minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése esetén legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg támogatás igényelhető.

Támogatás igénybevételére jogosult azon természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, és tevékenységét ekként végzi.


Nem jogosult támogatásra az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés:

gazdasági tevékenységek egyes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9002/2007 (SK. 3.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR’08) 5510, 5520 szerinti szállodai, egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás;

TEÁOR’08 B ágazat szerinti bányászati tevékenység, kivéve a 0892 szerinti tőzegkitermelés;

TEÁOR’08 4730 szerinti gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem;

TEÁOR’08 46 szerinti nagykereskedelem;

TEÁOR’08 K ágazat, valamint TEÁOR 08, 41 és 68 szerinti pénzügyi és ingatlanforgalmazási szolgáltatások;

TEÁOR’08 O és P ágazat szerinti közigazgatási és oktatási tevékenységek, kivéve a 855 szerinti felnőtt- és egyéb oktatás.

A támogatási kérelmet 2008. október 15. és 2008. november 30. között, ezt követően évente

május 1. – május 31;
október 1. – október 31.;

között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) regionális kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon vagy az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008 (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül.

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

www.fvm.hu

„New Hungary” Rural Development Programme
2007-2013A vidékfejlesztés lehetőségei az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

A
a

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

Created with pptHtml
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek