Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Itt vagyunk: Főoldal Többcélú Társulás Rendezvények/Események/Hírek Emlékeztetö Belsö ellenörzési napról
Navigáció
Elérhetőség
 
Bekezdések

Emlékeztetö Belsö ellenörzési napról

Emlékeztetö Belsö ellenörzési napról -Tét kistérség 2008-10-28.doc — Microsoft Word Document, 58Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

EMLÉKEZTETŐ

Belső ellenőrzés nap

Tét

2008. október 28.

I.

A 2009. évi belső ellenőrzési tervezési feladatok megbeszélése

II.

A 2009. évi költségvetési törvénytervezet ismertetése

 • A gazdaságpolitika alakulása

  • A nemzetközi konjuktúra 2008. II. negyedévtől kedvezőtlenebbé válik.

  • Az amerikai jelzálog piacokról kiindult pénzügyi turbulenciák hatására az euró zóna makrogazdasági adatai a növekedés lassulását jelzik.

  • 2008. október elejétől a válság egyre erőteljesebben jelentkezik.

  • A pénzpiacokra és a nemzetközi kereskedelemre gyakorolt rövid és középtávú következmények nem mérhetőek fel.

  • A folyamatnak az állami bankmentő akciók nem tudtak gátat szabni, mivel azok jótékony hatását erőteljesen fékezik a piaci szereplők recessziós félelmei.

  • Mivel a magyar export súlya a GDP-ben magas, a magyar gazdaság nem tud függetlenedni a nemzetközi folyamatoktól.

  • A várható folyamatok alapján a GDP növekedése 2008-ban 1,8%, majd a következő években mérséklődik, 1,2%. A költségvetés első verziójában 3%-os növekedéssel számoltak.

  • A pénzügyi válság következményei (hitelforrások drágulása, az alkalmazotti létszám csökkentése) miatt a fogyasztás növekedése mérséklődik.

  • Éves átlagos infláció 2007. évben 8%, 2008. év árható 6,4%. 2009. évben további mérséklődésre lehet számítani (gyengén bővülő kereslet, iparcikkek drágulásának mérséklődése, mezőgazdasági árak csökkenése).

 • Az államháztartás céljai, keretei

  • Tartós egyensúlyon alapuló növekedés.

  • Államháztartás eredményszemléletű tervezett hiánya a kedvezőtlen folyamatok hatására a GDP 2,9%-a.

  • Az euro bevezetéséhez szükséges feltételek gyorsabb teljesítése.

  • Az állam kiadásainak mérséklése.

  • Néhány terület kivételével (nyugdíj és az eu-s források felhasználását lehetővé tevő társfinanszírozás) nincs lehetőség a kiadások jelentős növelésére.

 • Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai

  • 2009. év a felfutás éve.

  • Fontos a források felhasználása a makrogazdasági paraméterek és a konvergencia program végrehajtása miatt is.

  • Az uniós forrásokhoz kötelezően biztosítandó államháztartási finanszírozás prioritásként biztosított az egyes fejezetek költségvetésében.

  • Költségvetésben terezett források

   • ÚMFT - fokozatosan növekvő kifizetések

   • ÚMVP- 2009-től azonos szintű kifizetések

  • Költségvetésen kívüli források (ezekhez nem kapcsolódik kötelező nemzeti társfinanszírozás, jogosultsági kritériumok közösségi jogszabályokban, illetve Európai Bizottsági döntés)

   • Nem vidékfejlesztési célú mezőgazdasági támogatások

   • Európai Bizottságtól közvetlenül pályázható támogatások (kutatás fejlesztés, oktatási programok)

  • Nemzeti hozzájárulás (befizetés) összege Tanácsi határozaton alapuló plussz befizetés miatt nő. Plussz befizetés időpontja 2009. év.

 • A központi költségvetés helyi önkormányzatoktól tervezett bevételei

 • A központi költségvetés néhány kiadási tétele

  • Lakástámogatások

  • Családi támogatások, szociális juttatások

 • Önkormányzati finanszírozás

  • Az önkormányzati finanszírozásra vonatkozó előírások keretek

  • Az önkormányzati finanszírozás 2009. évi terezett főbb szempontjai

A helyi önkormányzatok - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is - 2009-ben hitel források nélkül közel 3500 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.

Ehhez a központi költségvetés - állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén - 1427,5 milliárd forintot biztosít, amely a 2008. évi korrigált előirányzathoz képest 7,9%-kal nagyobb.

Az összehasonlító szerkezet érdekében a 2008. évi országgyűlési előirányzatot

korrigálni kell

 • a 2008. évi bérpolitikai intézkedések,

 • 2009-től az ingyenes étkeztetéshez kapcsolódó Áfa fizetési kötelezettség kompenzációja,

 • a kifutó címzett támogatások,

 • valamint a 4-es metró uniós forrásokból való finanszírozásának hatásával.

Az EU és fejezeti támogatások - ez utóbbiba beleértve a társfinanszírozást is -

312 milliárd forinttal bővítik az önkormányzatok lehetőségeit, ebből fejlesztési célú 270 milliárd forint.

Annak érdekében, hogy a saját forrás hiánya ne legyen akadálya az EU támogatásban részesülő beruházások megvalósításának 2,5 milliárd forinttal, 17,6 milliárd forintra emelkedett a rászoruló önkormányzatok számára az EU Önerő Alap.

A megnövekvő központi költségvetési támogatásokból több mint 73 milliárd forint garantálja az önkormányzati foglalkoztatottak reálbérének megőrzését.

Az érdekegyeztetés keretein belül történő végleges megállapodás alapján 2009-ben is tételes felméréssel biztosítja a központi költségvetés a szükséges többletforrást a helyi önkormányzatok részére.

A szociális segélyezés és közmunka új rendszere megteremti a lehetőségét, hogy a korábbiakhoz képest megnégyszereződjön - meghaladja éves szinten a 60 000 főt - a segélyezés helyett közfoglalkoztatásban résztvevők száma. A javaslat pénzügyi ösztönzéssel segíti, hogy az érintett állampolgárok és a települési önkormányzatok egyaránt érdekeltek legyenek a segély munkával való kiváltásában. A Munkaerőpiaci Alapból idecsoportosuló pénzeszközzel együtt több, mint 96,0 milliárd forint szolgálja a program megvalósulását.

A Kormány 2009-ben indítja az „Új Tudás - Műveltség Mindenkinek” programot, melynek középpontjában az esélyteremtés áll. Ennek keretében célzott forrásokkal segíti elő a javaslat− az előadó-művészeti intézmények működési feltételeinek javítását,

− a védőnői, a bölcsődei, az óvodai hálózat fejlesztését,

− a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltségét gyermekeik rendszeres óvodáztatásában,

− a pedagógus pálya fontosságának elismerését, amely ebben a körben további reálbér növekedést eredményez.

Ez utóbbi magában foglalja

− a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatóinak, és a sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok ösztönzését, valamint

− az osztályfőnökök jobb anyagi megbecsülését.

Közel 16 milliárd forint áll rendelkezésre e komplex program önkormányzati körben megvalósuló részére.

A „Legyen jobb a gyerekeknek” program keretében - a gyerekszegénység elleni küzdelemben, az SZJA 1%-ából tett felajánlásokból - a költségvetés garanciát vállal arra, hogy az eddigi 1 hónap helyett már 2 hónapig szerveződjön a rászorult gyerekek nyári étkeztetése.

Folytatódik a rászoruló általános iskolai tanulók felmenő rendszerű ingyenes étkeztetése, 2009-től már a 6. osztályosokkal.

A 2009. évre - 3 évi folyamatos fejlesztés után - válnak teljessé a tűzoltók heti 48 órás szolgálatteljesítési idejének feltételei. Ennek érdekében a törvényjavaslat mintegy 2,0 milliárd forinttal növeli - az eddig ennek bevezetésére szolgáló központosított előirányzat belső átcsoportosításával - a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok normatíva rendszerét. További 555,0 millió forint épül be a dologi kiadások közé.

Folytatódik a társult feladatellátás ösztönzése, ennek révén egyre több feladatot vállalnak a többcélú kistérségi társulások.

A villamosenergia-áremelkedés hatásának ellentételezése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatási rendszerébe épül be.

Belső forrásátcsoportosításból lehetőség nyílik:

− a fejlesztési feladatokra, közöttük a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására szolgáló támogatás reálértékének tartására,

− a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, közösségi buszok beszerzése támogatásának közel egynegyeddel való növelésére.

 • Fontosabb mértékek

A költségvetési törvénytervezet hetedik fejezetéből (a költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések) a változó és nem változó mértékek ismertetése.

 • Fontosabb mellékletek

A 2009. évi költségvetési törvénytervezet 3., 5., 8., mellékletei tartalmának ismertetése, kiemelten az új tételekre és a 2008. évi költségvetési törvény előírásaihoz viszonyított változásokra.

III.

A költségvetést megalapozó fontosabb jogszabályváltozások ismertetése

IV.

Aktuális kérdések

 • A Közérdekű kötelezettségvállalásról

 • Átadott pénzeszközök belső ellenőrzése alapján érvényesítendő követelmények ismertetése.

 • Az önkormányzati költségvetés elkészítés folyamatának, megalapozottságának vizsgálatához kapcsolódó követelményrendszer. (E-mail)

V.

A költségvetési szervek jogállása és gazdálkodása törvénytervezetre történő figyelem felhívás

Győr, 2008. október 28.

Unger Ferenc sk

külső szakértő

4

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek